Engelsk kurs Kristiansand

oktober 14, 2009

Lær engelsk. Skynd deg å lære engelsk hvis du gjerne vil kommunisere med mer enn 740 millioner mennesker i hele verden. Som morsmål er engelsk verdens 3. største språk, med ca 402 millioner mennesker som altså ikke har lært engelsk på engelskkurs, men er født i en engelsktalende familie. Engelsk snakkes først og fremst på de britiske øyer, i Nordamerika og i Australia, videre i Afrika og Asia. Utover dette er engelsk det aller viktigste fremmedspråk i verden.

Engelsk kurs Kristiansand eller på interaktiv multimedie CD-ROM http://www.engelske-kurser.dk/nb/engelskkurs.html

Reklamer

Engelsk kurs Tromsø

oktober 14, 2009

Lær engelsk. Skynd deg å lære engelsk hvis du gjerne vil kommunisere med mer enn 740 millioner mennesker i hele verden. Som morsmål er engelsk verdens 3. største språk, med ca 402 millioner mennesker som altså ikke har lært engelsk på engelskkurs, men er født i en engelsktalende familie. Engelsk snakkes først og fremst på de britiske øyer, i Nordamerika og i Australia, videre i Afrika og Asia. Utover dette er engelsk det aller viktigste fremmedspråk i verden.

Engelsk kurs Tromsø eller på interaktiv multimedie CD-ROM http://www.engelske-kurser.dk/nb/engelskkurs.html

Engelsk kurs Oslo

oktober 14, 2009

Lær engelsk. Skynd deg å lære engelsk hvis du gjerne vil kommunisere med mer enn 740 millioner mennesker i hele verden. Som morsmål er engelsk verdens 3. største språk, med ca 402 millioner mennesker som altså ikke har lært engelsk på engelskkurs, men er født i en engelsktalende familie. Engelsk snakkes først og fremst på de britiske øyer, i Nordamerika og i Australia, videre i Afrika og Asia. Utover dette er engelsk det aller viktigste fremmedspråk i verden.

Engelsk kurs Oslo eller på interaktiv multimedie CD-ROM

http://www.engelske-kurser.dk/nb/engelskkurs.html

Engelsk oversetter

oktober 14, 2009

Engelskkurs og flerspråklighet I september 2007 ble det avholdt en større konferanse om flerspråklighet i EU. Undersøkelser har vist at mangel på språkkompetanse innebærer at virksomheter går glipp av ordrer og muligheter. En annen undersøkelse som nylig ble foretatt i England viste at antall mennesker på verdensbasis, som lærer engelsk på et engelskkurs vil nå en topp på 2 milliarder innen de neste 10-15 år. Det er derfor helt sentralt for virksomheter at de utformer en strategi for flerspråklighet, der engelskkurs til medarbeiderne er en sentral del av strategien.

Hvis du ikke finner en engelsk oversetter så overvej at lære engelsk på nettet eller med CD-ROM.

Se mer på http://www.engelske-kurser.dk/nb/engelskkurs.html

Engelsk på nettet

oktober 14, 2009

Engelskkurs og flerspråklighet I september 2007 ble det avholdt en større konferanse om flerspråklighet i EU. Undersøkelser har vist at mangel på språkkompetanse innebærer at virksomheter går glipp av ordrer og muligheter. En annen undersøkelse som nylig ble foretatt i England viste at antall mennesker på verdensbasis, som lærer engelsk på et engelskkurs vil nå en topp på 2 milliarder innen de neste 10-15 år. Det er derfor helt sentralt for virksomheter at de utformer en strategi for flerspråklighet, der engelskkurs til medarbeiderne er en sentral del av strategien. Lær engelsk på nettet eller med CD-ROM.

Danskkurs

juli 16, 2008

Danskkurs

Danskkurs på CD Sannynligvis ett av Danmarks beste Lær selv danskkurs, som er interaktivt med uttale, skriftlige øvelser og med mulighet til å spille inn sin egen uttale, og lytte til den.

Tyskkurs

juli 16, 2008

Tyskkurs kr. 598,-

Tyskkurs til alle europeere kunne kanskje være et forslag til kompetanseløft som gir mening. Bortsett fra russisk, er tysk faktisk det største morsmålspråket i Europa. Følgende land har helt eller delvis tysktalende befolkninger: Tyskland, Østerrike, Sveits, Lichtenstein, Luxemburg, deler av Nord-Italia, Øst-Belgia og Øst-Frankrike. Tysk er blant de 10 mest talte språk i verden.

Lær italiensk

juli 16, 2008

Foruten å bli brukt i Italia, snakkes det italiensk også i San Marino og Vatikanstaten. Desuten er det mange minoriteter som snakker italiensk, bl.a. i Sydvest-Frankrike (i området ved Monaco), på Korsika, i Sveits, USA, Canada, Argentina, Brasil og på Malta. Omkring 65 millioner mennesker snakker italiensk.

Lær italiensk

Les mer på http://www.engelske-kurser.dkEngelsktalende land

juli 16, 2008

Engelsktalende land

Engelskkurs er ikke så nødvendig i land som har engelsk som offisielt språk. Det er minst 8 steder i verden der befolkningen har engelsk som sitt morsmål. Disse stedene er Afrika, Australia, Canada, India, Irland, New Zealand, Storbrittania og USA. Les mer på http://www.emu.dk/sem/fag/eng/countries/index.html.

Skriftlig engelsk

juli 16, 2008

Skriftlig engelsk

Skriftlig engelsk i det norske utdannelsessystem skal høynes. Elever og studenter i folkeskolen og på videregående uddannelser skal alle ha et høyere nivå i skriftlig engelsk. Det dreier seg både om kompetansen innen grammatikk og formulering.  Derfor bør alle som er involvert i undervisning og utdanning av elever og studenter helst tydelig definere den progresjonen som finner sted mellom de ulike utdanningsnivåene. Dessuten skal det innføres systematisk kunnskapsdeling og tett kontakt mellom utdanningsnivåene, og nivået på skriftlige engelskkprøver bør også høynes.